STEAM VEIKLA DARŽELYJE

Kaip vienas iš  lopšelio-darželio ugdymo(si)  programos turinio atnaujinimo- STEAM metodo taikymas ir įgyvendinimas. Pedagogės Ilona Mikalainienė ir Aušra Povilaitienė sutiko pasidalinti savo darbo patirtimi ir įžvalgom, atradimais ir džiaugsmais ne tik su savo lopšelio-darželio kolegomis, bet ir su kitomis rajono ikimokyklinėmis įstaigomis.

STEAM veikla Pelėdžiukų grupėje