KORUPCIJOS PREVENCIJA

VILKAVIŠKIO R.KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, VERTINIMO IŠVADA

korupcijos nustatymo vertinimo išvada

2017 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ATASKAITA

KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “KREGŽDUTĖ” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2016 M. ATASKAITA

parsisiųsti Word formatu

 

_Atmintinė

APIE KORUPCIJĄ GALIMA PRANEŠTI ČIA:

korupcijakregzdute@gmail.com

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “KREGŽDUTĖ” DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMAS NR. R-ĮV-63 DĖL SĄRAŠO PAREIGYBIŲ, Į KURIAS SKIRIANT ASMENĮ ĮSTAIGA PATEIKS RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ŠIAS PAREIGAS SIEKIANTĮ ASMENĮ

parsisiųsti Word formatu

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

parsisiųsti Word formatu