Menu Close

Istorija

Nuošaliame Kybartų pasienio miestelyje J. Basanavičiaus gatvėje tarp K. Donelaičio gimnazijos ir Kybartų “Saulės” progimnazijos 1988 m. gruodžio 5 d. pravėrė duris Vilkaviškio r.  Kybartų vaikų lopšelis-darželis “Kregždutė”. Tuomet veikė 6 grupės. 2 lopšelio grupės buvo skirtos mažiesiems  ir 4 grupės  vyresnio amžiaus vaikams. Mažėjant vaikų skaičiui nuo 1991 m. iki 1996 m. dirbo tik 3 grupės. Vėliau  nuo 1996  iki 2011 rugsėjo 1 d. darželyje veikė 5 grupės.

Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesį  įkurtuves šventė  dar viena grupė. Dabar Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelis-darželis “Kregždutė” yra vėl 6 grupių ikimokyklinė įstaiga, kurioje tarsi gėlių žiedai puikuojasi  mūsų vaikai. Čia vykdomos šios veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas ir priešmokyklinis ugdymas. Šiuo metu veikia 1 lopšelio grupė, 3 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.

Mūsų įstaigoje dirba 34 darbuotojai, iš jų – 18 kompetentingų, mylinčių vaikus ir darbščių  pedagogų. 9 mokytojos apsigynusios vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Muzikos mokytoja ir viena ikimokyklinio ugdymo mokytoja yra  mokytojos metodininkės.   Vaikams paslaugas teikia psichologas, logopedas bei socialinis pedagogas.

Nors vaikų lopšelis-darželis yra bendros paskirties, jį gali lankyti vaikai su specialiais poreikiais. Kuriame atviras visiems vaikams grupes, diferencijuojame ir individualizuojame ugdymą, siekiame sudaryti maksimaliai priimtinas ir saugias ugdymo(si) sąlygas visiems ikimokyklinio amžiaus  vaikams.

Kiekviena įstaigos grupė yra pasirinkusi pavadinimą, kuris atitinka vaikų emocijas, veržlumą, amžių. Darželis dirba etnokultūros kryptimi.

Kybartų lopšelis-darželis “Kregždutė” siekia kokybiškų ugdymo rezultatų ir stengiasi sudaryti palankias ir patrauklias ugdymo(si) sąlygas. Mūsų veikla nukreipta į tautos tradicijų puoselėjimą, savo krašto pažinimą, kūrybiško ir aktyvaus vaiko ugdymą.

Skip to content