SKAMBA DAINOS LIETUVĖLĖJ – DAINUOJA MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ

Meninio ugdymo pedagogė Raimonda Doreikienė dalyvavo respublikiniame projekte “Skamba dainos Lietuvėlėj – dainuoja mūsų šeimynėlė”. Šiam projektui ji parengė “Meškučių” grupės ugdytinę Agnę su mama Judita, kurios atliko  dainą “Rido, rido, ridodo…”.

Dėkojame už aktyvumą ir kūrybiškumą.

Festivalio pažyma

FUTBOLIUKAS-JĖGA

Darželio pedagogo Vaido Dėdyno iniaciatyvos ir atkaklumo vedini,  mūsų ugdytiniai neišsigando pandemijos ir sėkmingai dalyvavo Lietuvos masinio futbolo asociacijos edukaciniame projekte “Futboliukas”. Jie atliko visas numatytas užduotis ir aktyviai pridėjo prie sveikos gyvensenos skatinimo vaikų tarpe.


PLEČIAME EDUKACINES ERDVES

Atėjus pavasariui norisi puoštis ir gražintis, todėl įstaigos pedagogai nutarė atsinaujinti darželio edukacines erdves nors viena savos gamybos priemone. Pasirodo mūsų pedagogų  kūrybiškumui ribų nėra…

“Ežiukų” grupės auklėtoja Aistė sukūrė nuotaikingą piešimo lentą, kurią akylai saugo sargybiniai “Pieštukai” .

“Lašiukų” auklėtojos Jolanta ir Rasa dekoravo pavėsinės sieną piešiniais iš geometrinių figūrų.

“Meškučių” lauko erdvė auklėtojos Ilonos kūrybiškumo dėka pasipuošė nuostabia ‘daugiafunkcine virtuvėle” ir  steam priemone skaičiavimui. Taip pat sukūrė “Vėjų’ namelį, kuriame mielai žaidžia vaikai, o vėjas vis neužsibūna.

Mažosios “Bitutės” savo rankyčių taiklumą galės bandyti į  naujus taikinius, kuriuos pagamino auklėtoja Danguolė.

Darželio administracijos darbuotojos sukūrė mažiesiems edukacinę erdvę maistiniams ir vaistiniams augalams pažinti.

Džiaugiamės Jūsų dėka vis gražėjančiu  darželiu.

Plačiau

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2021

Lopšelio-darželio “Kregždutė’ bendruomenė džiaugiasi  ir didžiuojasi šiuo sunkiu karantino laikotarpiu galėdami aktyviai dalyvauti  Lietuvos mažųjų žaidynėse 2021. Aktyviu sportiniu keliu mus veda auklėtoja metodininkė Aušra Povilaitienė ir  neformaliojo ugdymo mokytojas Vaidas Dėdynas.

KAZIUKO KEPURĖ

Lopšelio-darželio pedagogės Aušra Povilaitienė, Vaiva Matulevičienė ir Rima Kurtinaitienė iniciavo ir įgyvendino  respublikinį kūrybinį projektą “Kaziuko kepurė”. Projektas aktualus, nes susijęs su klimato atšilimu ir ekologija. Neatsiejama ekologinio švietimo dalis yra atliekų rūšiavimas bei antrinio žaliavų panaudojimo galimybės. Ekologinę temą darželio pedagogės puikiai integravo į lietuvių kultūros ir tradicijų bei papročių puoselėjimą. Projekto tikslas buvo suteikti ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimo svarbą, formuoti vaikų supratimą apie gamtą ir jos apsaugą bei supažindinti su Kaziuko mugės papročiais. Projekte dalyvavo 157 pedagogai iš  67 ikimokyklinių įstaigų.  buvo pateikti 158 kūrybiniai darbai iš įvairiausios gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų, sniego, molio, plastilino ir kt. Pasiektas rezultatas  tikrai viršijo lūkesčius, nes visi darbai labai kūrybiški, bylojantys apie gamtos tausojimą ir pagarbą lietuvių liaudies tradicijoms bei papročiams. Pedagogai pasidalino savo darbo patirtimi, patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo bei kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

KAZIUKO KEPURĖ

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS “KREGŽDUTĖJE”

 

 Neformaliojo ugdymo pedagogas Vaidas Dėdynas ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Povilaitienė dalyvauja RIUKKPA organizuojamame projekte “Lietuvos mažųjų žaidynės 2021”. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinti prigimtinį judėjimo poreikį  ir skatinti  pedagogų tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Plačiau

STEAM VEIKLA DARŽELYJE

Kaip vienas iš  lopšelio-darželio ugdymo(si)  programos turinio atnaujinimo- STEAM metodo taikymas ir įgyvendinimas. Pedagogės Ilona Mikalainienė ir Aušra Povilaitienė sutiko pasidalinti savo darbo patirtimi ir įžvalgom, atradimais ir džiaugsmais ne tik su savo lopšelio-darželio kolegomis, bet ir su kitomis rajono ikimokyklinėmis įstaigomis.

STEAM veikla Pelėdžiukų grupėje

 

 

RESBUBLIKINIS PROJEKTAS “VELYKĖS MARGUČIAI”

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Povilaitienė dalyvavo respublikiniame projekte “Velykės margučiai”, kurį iniciavo BMK. Jame, pasitelkiant šiuolaikines priemones, reikėjo sukurti veiklas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikams Velykų tema. Pedagogė pasinaudodama edukacinėmis  bitutėmis-robotais “Bee-bot” sukųrė edukacinį kilimėlį ir ir pravedė vaikams ugdomąją veiklą.

Plačiau

DOVANA LIETUVAI

Minint vasario 16-ąją mūsų mažieji padovanojo Tėvynei savo darbelius, meilę, viltį ir džiaugsmą.

Smagu, kad su vaikais  padirbėjo ir tėveliai.

Ačiū visiems

Dovana Lietuvai