Menu Close

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2018-05-25 visoje Europos sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje “Kregždutė” užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarkos aprašas

Bevielio interneto prieigos naudojimo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

 Ugdytiniu , jų tėvų (globėjų) asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Asmens duomenų pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas

 

Skip to content