Menu Close

TEISINĖ INFORMACIJA

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2%20Metodika.pdf

GEROS MOKYKLOS KONCEPSIJA

https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/gera-mokykla

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/TAIS_458774

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013-2022 METŲ STRATEGIJA

parsisiųsti Word dokumentą

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS KRITERIJŲ APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF dokumentą

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF dokumentą

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymas

Reikalavimai maistui

Reikalavimai žaidimų aikštelėms

Higienos norma 2016

Skip to content