Pedagogai

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Raimonda Doreikienė Aukštasis Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji muzikos mokytoja
2. Ilona Mikalainienė Aukštasis Socialinė pedagogė, meninio ugdymo pedagogė, auklėtoja Socialinė pedagogė
3. Daiva Murauskienė Aukštasis Logopedė, auklėtoja Logopedė,  vyresnioji auklėtoja
4. Aistė  Dlugauskienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
5. Rūta Keidošienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
6. Jolanta Stankevičienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
7. Vaiva Matulevičienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
8. Aušra Povilaitienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
9.  Asta Mackevičienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
10. Liucija Sidabrienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
11. Lina Bernotaitienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
12. Jolanta Paškevičienė Aukštasis Auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja

Nepedagoginiai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Veronika Paškevičienė Virtuvės vedėja
2. Raimonda Anisimavičienė Virėja, kiemsargė
3. Evelina Navickienė Virėja, skalbėja
4. Žaneta Alansevičienė Auklėtojos padėjėja
5. Rasa Žaliauskienė Auklėtojos padėjėja
6. Žydronė Vyšniauskienė Auklėtojos padėjėja
7. Irina Žuravskienė Auklėtojos padėjėja
8. Asta Jakimavičienė Auklėtojos padėjėja
9. Vida Tumelienė Auklėtojos padėjėja
10. Judita Anisimavičienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
11. Danguolė Barzdukienė Valytoja
12. Egidijus Navickas Pastatų ir statinių remonto darbininkas
13. Romas Dženkauskas Elektrikas
14. Edita Žilinskienė Mokytojo padėjėja