Menu Close

Pedagogai

 PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Raimonda Doreikienė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
2. Ilona Mikalainienė Aukštasis Socialinė pedagogė, meninio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Socialinė pedagogė
3. Daiva Murauskienė Aukštasis Logopedė Logopedė,  vyresnioji auklėtoja
4. Aistė  Dlugauskienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
5. Rūta Keidošienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
6. Jolanta Stankevičienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
7. Vaiva Matulevičienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
8. Aušra Povilaitienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja metodininkė
9.  Rasa Lukoševičienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
10. Henrikas Katilius Aukštasis Meninio ugdymo mokytojas Mokytojas
11. Lina Bernotaitienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
12. Jolanta Paškevičienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja
13. Danguolė Markauskienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
14. Lina Kriščiūnienė Aukštasis Psichologė Psichologė
15. Edita Linartaitė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
16. Danguolė Barzdukienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Auklėtoja
17. Rima Kurtinaitienė Aukštasis Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Psichologo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

                                               NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Veronika Klasavičienė Virtuvės vedėja
2. Raimonda Anisimavičienė Virėja, valytoja
3. Evelina Navickienė Virėja, skalbėja
4. Žaneta Bieliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
5. Rasa Žaliauskienė  Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
6. Žydronė Vyšniauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
7. Irina Žuravskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
8. Asta Jakimavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
9. Vida Tumelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
10. Elena Svobonienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
11. Danguolė Barzdukienė Sandėlininkė
12. Egidijus Navickas Pastatų ir statinių remonto darbininkas
13. Romas Dženkauskas Elektrikas
14. Edita Linartaitė Sekretorė
15. Edita Žilinskienė Mokytojo padėjėja
16. Greta Mickevičiūtė Mokytojo padėjėja
17. Dalia Zubavičienė Mokytojo padėjėja
Skip to content