Pedagogai

 PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Raimonda Doreikienė Aukštasis Meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji muzikos mokytoja
2. Ilona Mikalainienė Aukštasis Socialinė pedagogė, meninio ugdymo pedagogė, auklėtoja Socialinė pedagogė
3. Daiva Murauskienė Aukštasis Logopedė, auklėtoja Logopedė,  vyresnioji auklėtoja
4. Aistė  Dlugauskienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
5. Rūta Keidošienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
6. Jolanta Stankevičienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
7. Vaiva Matulevičienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
8. Aušra Povilaitienė Aukštesnysis Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja
9.  Rasa Lukoševičienė Aukštesnysis Auklėtoja Auklėtoja
10. Vaidas Dėdynas Aukštasis Meninio ugdymo pedagogas Mokytojas
11. Lina Bernotaitienė Aukštesnysis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
12. Jolanta Paškevičienė Aukštasis Auklėtoja Vyresnioji auklėtoja
13. Danguolė Markauskienė Aukštesnysis Auklėtoja Auklėtoja
14. Lina Kriščiūnienė Aukštasis Psichologė Psichologė
15. Edita Linartaitė Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Logopedo pareigybės aprašymas

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Psichologo pareigybės aprašymas

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

                                               NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Veronika Klasavičienė Virtuvės vedėja
2. Raimonda Anisimavičienė Virėja, kiemsargė
3. Evelina Navickienė Virėja, skalbėja
4. Žaneta Alansevičienė Auklėtojos padėjėja
5. Rasa Žaliauskienė Auklėtojos padėjėja
6. Žydronė Vyšniauskienė Auklėtojos padėjėja
7. Irina Žuravskienė Auklėtojos padėjėja
8. Asta Jakimavičienė Auklėtojos padėjėja
9. Vida Tumelienė Auklėtojos padėjėja
10. Elena Svobonienė Pagalbinė virtuvės darbininkė
11. Danguolė Barzdukienė Valytoja, sandėlininkė
12. Egidijus Navickas Pastatų ir statinių remonto darbininkas
13. Romas Dženkauskas Elektrikas
14. Edita Linartaitė Sekretorė
15. Edita Žilinskienė Mokytojo padėjėja
16. Greta Mickevičiūtė Mokytojo padėjėja