Menu Close

Vizija, misija

Vizija moderni įstaiga, turinti savo kultūrą ir puoselėjanti vertybes padedanti vaikui išsiugdyti savarankiškumo sveikos gyvensenos, kūrybiškumo bei mokėjimo mokytis įgūdžius.

MisijaAtsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą ir poreikius, užtikrinant saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, teikti kokybišką        ugdymą(si), taikant į vaiką orientuoto ugdymo strategijas.

Vertybės
Susitarimais grįsta kultūra.

Laisvė būti savimi ir kūrybiškai išreikšti save.

Iniciatyvi bendruomenė: nuolat augantys mokiniai, konstruktyviai bendraujantys mokytojai bei aktyvūs ir atsakingi tėvai.
Strateginis tikslaskurti palankias ugdymo(si) sąlygas, teikti kokybiškas ugdymo(si) paslaugas.

Uždaviniai:
1. Kurti mokyklos viziją formuojant komandą, inicijuojant bei valdant pokyčius.

2. Sudaryti sąlygas kiekvieno ugdytinio įtraukčiai ir pažangai, siekiant vaiko ūgties.

3. Skatinti inovacijas ir kūrybiškumą bei saviraišką, sukuriant palankias ugdymo(si) sąlygas.

Skip to content