Vizija, misija

Filosofija – vaikas kaip asmenybė

Vizija – atvira visuomenei ir pokyčiams ikimokyklinė įstaiga, užtikrinanti prieinamumą ir lygias galimybes, suteikianti palankias sąlygas išskleisti individualius gebėjimus.

Misija – kokybišku ugdymu tenkinti prigimtinius, socialinius, pažintinius ir kultūrinius vaiko poreikius bei laiduoti ugdymo(si) tęstinumą bei vaiko gyvenimo ugdymo įstaigoje gerovę.

Prioritetai
    •  Saugus ir sveikas vaikas
    •  Saviraiška ir kūrybiškumas

Tikslas – gerinti ugdymo(si) kokybę

Uždaviniai:
1. Užtikrinant lygias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

2. Stiprinti motyvaciją suteikiant galimybių pedagogams nuolat tobulinti kvalifikaciją plečiant kultūrinį akiratį.

3. Siekti ugdymo įstaigos konkurencingumo.