Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė– Raimonda Doreikienė, meninio ugdymo pedagogė

Nariai:       Gintarė Žilinskaitė, tėvų atstovė;
Alina Skripkienė, tėvų atstovė;
Rima Kurtinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 
Ilona Mikalainienė,  socialinė pedagogė;
Danguolė Barzdukienė, mokytojo padėjėja;
Irina Žuravskienė, auklėtojo padėjėja. 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė- Lina Mačiulienė, direktorė

Nariai:        Rima Kurtinaitienė, pavaduotoja ugdymui 

Ilona Mikalainienė, socialinė pedagogė

Daiva Murauskienė, logopedė

Vaiva Matulevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Liucija Sidabrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Jolanta Paškevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Rūta Keidošienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Aušra Povilaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Asta Mackevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Jolanta Stankevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Lina Bernotaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Aistė Dlugauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Raimonda Doreikienė, meninio ugdymo pedagogė