RESBUBLIKINIS PROJEKTAS “VELYKĖS MARGUČIAI”

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Povilaitienė dalyvavo respublikiniame projekte “Velykės margučiai”, kurį iniciavo BMK. Jame, pasitelkiant šiuolaikines priemones, reikėjo sukurti veiklas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo vaikams Velykų tema. Pedagogė pasinaudodama edukacinėmis  bitutėmis-robotais “Bee-bot” sukųrė edukacinį kilimėlį ir ir pravedė vaikams ugdomąją veiklą.

Veiklos tikslas

Atpažins kiaušinių ornamentus, spalvas, gebės perskaityti skiemenis.

Veiklos aprašymas

1 Užduotis. Pasirinkus kortelę su žodžiu, rasti žodžio skiemenis takelyje. Surinkti margučius pagal pavaizduotus pavyzdžius prie kiekvieno žodžio skiemens. Perskaityti žodį, suskaičiuoti skiemenis ir kiaušinius.

2 Užduotis. Pasirinkus kortelę su margučiais, surasti takelyje tokius pat margučius. Surinkti skiemenis pagal pavaizduotus pavyzdžius prie margučių. Perskaityti surinktą žodį.

Veiklos rezultatai

Lavins programavimo įgūdžius, perskaitys skiemenis, lavins atmintį, pastabumą.