Menu Close

STEAM PROJEKTAS “ŽIEMOS RAŠTAI”

          Sausio- vasario mėnesiais vyko respublikinis virtualus kūrybinis STEAM projektas “Žiemos raštai”, kurį inicijavo ir organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Aušra Povilaitienė. Projekto koordinatorė – pavaduotoja ugdymui Rima Kurtinaitienė. Projekto tikslas – taikant STEAM metodus ugdyme, skatinti vaikus aktyviai tyrinėti, eksperimentuoti, ugdyti vaikų kūrybiškumą netradicinėmis priemonėmis, turtinti vaikų supratimą apie sniego savybes lauko sąlygomis ir šiltoje patalpoje. Projekto aktualumas: pažindami aplinką visais pojūčiais vaikai formuoja vertybinį –emocinį santykį su aplinka. Taip jie pradeda suprasti, kaip sąveikauja žmogus su aplinka, kodėl svarbu jausti atsakomybę už aplinkos išsaugojimą.

Pažindami aplinką ugdytiniai pajaučia tyrinėjimo džiaugsmą, ugdosi saugaus elgesio gamtoje įgūdžius, pajaučia gamtos ritmą ir jo kaitos svarbą žmonių gyvenimui. Veikdami, eksperimentuodami ir tyrinėdami jie ugdosi pirmuosius mokslinio pažinimo įgūdžius, kaip kelti klausimus/hipotezes, informacijos kaupimo, duomenų panaudojimo, analizavimo, mokosi planuoti ir spręsti problemas, dalintis savo patirtimi. Vaikas žaidžia, kuria, stebi, imituoja ir žavisi gamtos grožiu, o pasikeitus sąlygoms, gamtos grožis persikelia į vaiko žaidimų grupę ir tampa natūralia kūrybos laboratorija. Vaiko intelektualiniai gebėjimai ugdomi plėtojant jo ekspresiją, komunikavimą, simbolių pažinimą, turtinant etikos, logikos ir vaizdinių „kalbas“.

Pedagogai plėtojo mokymo procesų valdymo, mokinių motyvavimo, kūrybiškumo, informacinių technologijų naudojimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Projektui buvo pateikti 419 kūrybinių darbų iš  214 ikimokyklinių įstaigų arba ikimokyklinių skyrių.

 

 

Skip to content