Menu Close

STEAM KŪRYBINIS PROJEKTAS “PAVASARIO ŠAUKLIAI”

Kybartų lopšelio-darželio “Kregždutė” mokytoja metodininkė Aušra Povilaitienė ir vyresnioji mokytoja Vaiva Matulevičienė inicijavo respublikinį STEAM kūrybinį projektą “Pavasario šaukliai”. Projekto koordinatorė – pavaduotoja ugdymui Rima Kurtinaitienė. Virtualaus kūrybinio projekto tikslas – formuoti vertybines nuostatas gamtos atžvilgiu, plėtoti vaikų kūrybinius gebėjimus, saviraišką ir gamtojautą. Darbai buvo atliekami naudojant tekstilės atliekas – siūti, nerti, aplikuoti ar kitaip pavaizduoti paukščiai  su trumpu literatūriniu pristatymu. Projekte dalyvavo 38 ikimokyklinės įstaigos iš visų Lietuvos regionų. Sulaukėme labai originalių kūrybinių darbų, kuriuose atsiskleidė vaikų kūrybiškumas. Taip pat išplėtojome tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pasidalijome gerąja patirtimi ir pagerinome informacijos valdymo bei komunikavimo kompetenciją.

https://www.facebook.com/pavasario šaukliai/

 

Skip to content