Menu Close

KAZIUKO KEPURĖ

Lopšelio-darželio pedagogės Aušra Povilaitienė, Vaiva Matulevičienė ir Rima Kurtinaitienė iniciavo ir įgyvendino  respublikinį kūrybinį projektą “Kaziuko kepurė”. Projektas aktualus, nes susijęs su klimato atšilimu ir ekologija. Neatsiejama ekologinio švietimo dalis yra atliekų rūšiavimas bei antrinio žaliavų panaudojimo galimybės. Ekologinę temą darželio pedagogės puikiai integravo į lietuvių kultūros ir tradicijų bei papročių puoselėjimą. Projekto tikslas buvo suteikti ugdytiniams žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimo svarbą, formuoti vaikų supratimą apie gamtą ir jos apsaugą bei supažindinti su Kaziuko mugės papročiais. Projekte dalyvavo 157 pedagogai iš  67 ikimokyklinių įstaigų.  buvo pateikti 158 kūrybiniai darbai iš įvairiausios gamtinės medžiagos, antrinių žaliavų, sniego, molio, plastilino ir kt. Pasiektas rezultatas  tikrai viršijo lūkesčius, nes visi darbai labai kūrybiški, bylojantys apie gamtos tausojimą ir pagarbą lietuvių liaudies tradicijoms bei papročiams. Pedagogai pasidalino savo darbo patirtimi, patobulino bendravimo ir bendradarbiavimo bei kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

KAZIUKO KEPURĖ

Skip to content