Menu Close

“IR NĖR GRAŽESNĖS LIETUVOS NEI ŠI”

Mes kaip ir kasmet garsiai ir spalvingai švenčiame savo nepriklausomybę ir su džiaugsmu pasitinkame Vasario 16-ąją.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome salę, grupes, vaikai kartu su mokytojomis gamino šventės atributiką, kurios puošė vaikučių galvas per šventę.  Lopšelyje-darželyje prieššventinę savaitę vyko įvairios veiklos, buvo daug kalbama apie artimiausią aplinką, gimtuosius Kybartus, įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis mokytojos ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius.

Vasario 15 dieną vyko šventinis rytmetis  “Ir nėr gražesnės Lietuvos nei ši”. Lopšelio-darželio ugdytiniai rinkosi į salę džiugiai nusiteikę, pasipuošę tautiniais simboliais. Šventę pradėjome  iškilmingai giedodami Lietuvos himną. Šventės metu vaikų atliekamos dainelės, eilėraščiai, muzikiniai kūriniai, šokiai  buvo skirti šiai prasmingai šventei.

Tikimės, kad visą savaitę organizuotos veiklos ir šis šventinis rytmetis palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi.

Dėkojame mokytojoms Aistei Dlugauskienei ir Raimondai Doreikienei už spalvingą, nuotaikingą ir prasmingą šventę.

Skip to content