TĖVELIŲ DĖMESIUI!

Informuojame, jog priešmokyklinis ugdymas yra privalomas. Vaikus, kuriems 2017 m. sueina šešeri metai, maloniai kviečiame į lopšelio-darželio „Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo grupes.

Čia mažieji susiras draugų, tenkins saviraiškos poreikį meninio ugdymo bei sporto būreliuose. Padėsime Jūsų vaikui pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Informacija teikiama tel. 8 342 58161.

Administracija