Menu Close

PROJEKTAS “PRISIMINKIME LOPŠINES”

Koks varganas dvasinis pasaulis žmogaus, kuris vaikystėje negirdėjo motinos lopšinės, nedainavo liaudies dainų. Su liaudies daina, skambėjusia vaikystėje, siejasi visos žmogaus dvasinės vertybės, reikšmingos jam pačiam ir kitiems. (Just. Marcinkevičius)

Kybartų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė“  įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą etninės kultūros kryptimi, siekdamas  gaivinti ir puoselėti tradicines kultūros vertybes. Liaudies kūryba nuo seno buvo viena svarbiausių vaikų ugdymo priemonių. Ji supo mažylį nuo pirmųjų dienų, padėjo pažinti pasaulį, mokė pirmųjų žodžių, ugdė pastabią, emocionalią vaiko psichiką. Žodinis ir muzikinis folkloras teikia didelių galimybių visapusiškai auklėti vaiką, nes liaudies kūryba remiasi tradicija ir yra natūraliausia, prieinamiausia, iš prigimties pažįstama ir artima.

Sunku įsivaizduoti, kiek informacijos, žinių, įvairiausių gebėjimų vaikas sukaupia pirmaisiais savo gyvenimo metais, kad galėtų pažinti ir gyventi šiame pasaulyje. Nuo pat pirmų dienų mažylis girdi mamos dainuojamas lopšines. Poetinius žodžius ir melodiją čia lydi lopšio supimo judesys. Pastaruoju metu, nykstant lopšiams, lopšinės ima prarasti savo tiesioginę paskirtį, tačiau dar yra gyvybingos. Tai atskleidė projektas „Prisiminkime lopšines“, kuriame lopšines dainavo 17  Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, o taip pat lopšines perteikė  piešiniuose ir kituose kūrybiniuose darbuose.

Nuoširdžiai dėkojame dainavusiems ir piešusiems lopšines. Perteikime vaikams tautos kultūros pažinimo pradmenis, estetinį jautrumą ir kūrybiškumą panaudojant lietuvių tautosaką, ir džiaugsimės išugdytu jautriu, doru, kūrybišku žmogumi.

Skip to content