NUO GEGUŽĖS 18 D. IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS ORGANIZUOJAMAS DARŽELYJE

Nuo gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir lopšelyje-darželyje. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių  dėl kurių ekstremalios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

įsakymas