NAUJA TVARKA IR MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Informuojame, jog vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės sprendimais, nuo 2019 m. sausio 2 d. keičiasi tvarka ir mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje.

Dėl-maitinimo-normos-ir-fiksuoto-mėnesinio-mokesčio-ugdymo-aplinkai-gerinti-nustatymo-

Dėl-mokesčio-už-vaiko-išlaikymą-Vilkaviškio-rajono-savivaldybės-švietimo-įstaigose-įgyvendinančiose-ikimokyklinio-ir-priešmokyklinio-ugdymo-programas-nustatymo-tvarkos-aprašas.