Menu Close

MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KOMANDINIS DARBAS

             Kalba savaime neišsivysto. Vaiko kalbos įgūdžių raida priklauso nuo suaugusiųjų bendravimo su juo intensyvumo. Vaikai turi įgimtą, labai stiprų potraukį išmokti kalbėti bendraudami ir veikdami juos supančioje aplinkoje. Vasario mėnesį įstaigoje vyko ikimokyklinio  bei meninio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atviros veiklos “Kelionės į kalbos šalį”. Edukacinės veiklos tikslai   buvo du. Pirmasis – tai plėtoti komandinio darbo galimybes, antrasis – vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas, taikant kūrybinius metodus.  Pedagogės Raimonda Doreikienė, Vaiva Matulevičienė ir logopedė Daiva Murauskienė vedė teatralizuotas edukacines veiklas, įgyvendindamos  iškeltus uždavinius.

Metodinei veiklai vykdyti, buvo pasiūtos lėlės iš kojinių- „Kirmėlės“. Jų pagalba lavino vaikų kalbą per daineles, pasakojimus, žaidimus. Dainuodami ir žaisdami ritminius žaidimus, vaikai turtino ritmo pajautimą, žodyną, laisvai atliko improvizacinius judesius pagal dainuojamus  muzikos kūrinėlius, lavino pirštelių miklumą, koordinaciją.

Amerikiečių mokslininkas P. Modal rašė, kad vaikiškos dainelės puikiai parodo, kaip vaikas susipažįsta su kalba. Vaikiškose dainelėse, išryškinamas garsas ir maloniai skambantys žodžių junginiai: jie fonetiškai, vaizdingi ir juokingi. Suvokdamas šias daineles kaip žaidimą, vaikas skatinamas klausytis, mokytis ir tarti taisyklingai žodžius.

 Logopedės pagalba, metodinės veiklos metu, vaikai atliko nusiraminimo pratimus, artikuliacinio aparato judesius: „Op aukštyn“, op žemyn“, „Pūski“, „Meškiuko medus“.  Komunikuodami su personažais, ugdytiniai kartojo iš pasakojimo girdėtus  garsiažodžius, vaikščiojo kaip meškos, trepsėjo  kaip ežiukai, imitavo vėjo siūbavimą, obuolių kritimą, taip buvo lavinama bendroji motorika. Kiekvienas vaikas, turėjo galimybę dalyvauti pasakos kūrime, tapdamas jos veikėju, žaismingai lavindamas motoriką, foneminę klausą, kalbinį kvėpavimą, turtinantis savo žodyną. Veiklos pabaigoje darželio ugdytinai  gavo  užduotis smulkiąjąi motorikai ir kūrybiškumui lavinti. Ugdytiniai patyrė teigiamų emocijų, tobulino kalbinius gebėjimus, noriai dalyvavo ugdomojoje veikloje.

Skip to content