MOKYMŲ NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

Mokymo priemonių planas

Lopšelio-darželio pedagogai, administracija bei vaiko pagalbos specialistai  dirba pagal  nuotoliniu būdu. Prašome kreiptis visais klausimais – dėl ugdymo, dėl specialistų konsultacijų, dėl nemokamo maitinimo ir kt.

Skambinti Tel. Nr.

Direktorė – 865055628

Direktorės pavaduotoja ugdymui – 865276108

Ūkvedė – 867976048 (paskirta skaitmeninių technologijų administratorė) judita.anusaitiene@gmail.com

Psichologė- 868651315

Socialinė pedagogė – 863724525

Logopedė – 868871514