ANTIKORUPCINĖ POPIETĖ

     Šiandien lopšelio-darželio vyresnieji ugdytiniai iš “Meškučių”, “Pelėdžiukų”, “Lašiukų”  ir “Bitučių” grupių susirinko pabendrauti labai rimta tema- Korupcija. Kas tai? Koks čia žodis, ką jis reiškia? Ar teko apie girdėti, o gal matyti ar skanauti? Tokiais klausimais vaikus apipylė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Aušra. Atsakymų buvo įvairių: juokingų ir linksmų, apgalvotų ir  nuoširdžių. Popietės eigoje pedagogė sumaniai atskleidė vaikams temos aktualumą ir tikslą. Pažiūrėjus filmuotą medžiagą bei ją paanalizavus, išklausius kitų pedagogų bei bendruomenės narių patirtis, vaikams pasidarė aiškesnės draugystės, savanaudiškumo, pagarbos, savivertės  ir pasitikėjimo sąvokos. Renginio pabaigoje vaikai savo žinias įprasmino kūrybiniais darbeliais ir muzikiniais žaidimais.