RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ

Mieli tėveliai ir vaikai,

Pepė Ilgakojinė ir Buratinas kviečia į mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks

rugsėjo 2 d. 10 val. darželio kieme

SAUGAUS EISMO RYTMETYS

Mūsų darželį Aplankė šuniukas Amsis ir policijos pareigūnės, kurios vaikus mokė saugaus ir mandagaus elgesio gatvėje, kelyje ir įvairiose kitose situacijose.

 

 

 

 

Plačiau

PRANEŠIMAS KOREPETITORIAMS

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 26 str.1 d. ir siekdama suteikti reikalingą informaciją apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų veiklą ir siekdama šios informacijos sklaidos, siunčia parengtą informacinį pranešimą korepetitoriams.

Plačiau

 

 

 

PROJEKTAS “MANO KNYGA”

Balandžio 2 dieną tradiciškai mūsų darželyje vyksta  rajoninis renginys “Mano knyga” Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Ne išimtis ir šiais metais. Sugužėjo vaikai su pedagogėmis iš įvairių mūsų rajono vietovių- Gražiškių, Virbalio, Alvito, Paežerių ir Kybartų. Šiais metais  projekto tema buvo Vietovardžiai ir mūsų rajono rašytojų kūryba. Skambėjo S. Neries poezija,  P. Mašioto proza, renginio vedėjos Vaiva Matulevičienė (Kodėlčiukas) ir Daiva Murauskienė (Žiniukas) supažindino su Kybartų miestu, jo gatvių pavadinimais ir žymių pastatų istorija bei Vilkaviškio rajono poetais bei rašytojais. Turėjome svečią iš Kybartų bibliotekos, kuri pasidalino įžvalgomis apie kūrybą vaikams, apie knygų skaitymą, tausojimą ir naudą.

Plačiau

PAUKŠČIŲ IR ŽEMĖS DIENA

Kovo 21 d. lopšelyje-darželyje “Kregždutė” vyko nuotaikingas renginys 40-paukščių dienai ir žemės dienai paminėti, kurio pagrindinis tikslas ugdyti meilę gamtai ir įtvirtinti žinias apie sugrįžtančius iš šiltų kraštų paukščius. Ugdytiniai pasiremdami įgytomis žiniomis, savo asmeniniais stebėjimais, pasakojimais,  muzikos garsais ir šokio judesiais išreiškė savo vertybinį santykį su gamta. Tėveliai ir seneliai noriai pridėjo prie renginio, jie pagamino ir iškėlė inkilėlius, kuriuose, tikimės, apsigyvens mūsų draugai giesmininkai. Už renginio organizavimą buvo atsakingos ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Danguolė Markauskienė ir Rūta Keidošienė.

Plačiau

PADĖKA BENDRUOMENEI

Nuoširdžiai dėkojame  darželio bendruomenės nariams, kad parėmėte mūsų įstaigą, pervesdami 1 arba 2 procentus GPM (pervesta 773,09 EUR). Ačiū už paramą ir bendradarbiavimą.

PROJEKTAS “PASAKYK PASAULIUI LABAS”

Mes statome draugystės tiltą

Mūsų darželis 2018 m. spalio mėnesį prisijungė prie tarptautinio projekto ,,Pasakyk pasauliui labas“ . Jame dalyvauja vaikai iš įvairių pasaulio šalių (Slovėnijos, Italijos, Slovakijos, Serbijos, Bosnijos, Afrikos, Hercegovinos, Norvegijos, Švedijos, Airijos, Lietuvos, Kroatijos, Lenkijos, Rumunijos, Maltos, Venesuelos, Vengrijos, Kanados, Portugalijos, Brazilijos, Gambijos). Šį projektą sukūrė FINI institutas Radeče iš Slovėnijos, kad nukreiptų vaikus į kūrybiškumo ir bendradarbiavimo kelią, padėti įveikti prietarus ir mažinti netoleranciją. “Bitučių” grupės vaikai su pedagoge Aušra Povilaitiene įsiliejo į tarptautinį virtualų pasaulį.

Plačiau

VADOVO ATASKAITA UŽ 2018 METUS

    

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 bei LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986 Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ bendruomenė supažindinama su Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktorės Linos Mačiulienės 2018 m. veiklos ataskaita (ataskaita išsiųsta į darbuotojų elektroninius paštus ir paskelbta viešai įstaigoje).

Informuojame, kad per 10 dienas įstaigos bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus įstaigos bendruomenės susirinkimo įgaliotam atstovui elektroniniu paštu  kybartukregzdute@vilkaviskis.lt nurodant „Pasiūlymai dėl 2018 m. veiklos ataskaitos”

NAUJA TVARKA IR MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

Informuojame, jog vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės sprendimais, nuo 2019 m. sausio 2 d. keičiasi tvarka ir mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje.

Plačiau