DUOMENŲ APSAUGA

2018-05-25 visoje Europos sąjungoje įsigaliojo Bendrasis duomenų reglamentas (BDAR), kuris didina įmonių ir organizacijų atsakomybę už deramą asmens duomenų tvarkymą, o asmenims suteikia daugiau galimybių kontroliuoti kur ir kaip naudojami jų duomenys.

BDAR įgyvendinimo ir vykdymo kontrolę Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-darželyje “Kregždutė” užtikrina paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės tvarkos aprašas

Bevielio interneto prieigos naudojimo tvarkos aprašas

2018-05-07 dėl asmens duomenų apsaugos aprašas

Kregzdutes ugdytiniu asmens duomenu