Tradicijos ir šventės

Įstaiga pasirinkusi etninio kultūrinio ugdymo(si) kryptį, todėl puoselėjame tautos tradicijas, skiepijame pilietiškumą   bei  kuriame savas tradicijas. Daug dėmesio skiriame vaikų muzikinių ir meninių gebėjimų ugdymui.

Lopšelio-darželio tradicinės šventės – rugsėjo 1-ios,  Mokytojo dienos šventė,„ Kalėdiniai renginiai“, „Užgavėnių siautulys“, „Velykų šventė, Paukščių sugrįžimo šventė, „Vaikų gynimo diena, Šeimos šventė. Kasmet organizuojame rudeninių puokščių parodą. Vykdome sveikatinimo projektus. Pagerbiame Sausio 13-osios aukas. Minime Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

Lopšelio-darželio pedagogės ugdytinius ruošia ir dalyvauja įvairiuose rajono ir respublikiniuose konkursuose, parodose, projektuose: „Vaikų kiemas“, „Vaikystės takeliu“, „Sveikuolių sveikuoliai“, „Mes rūšiuojam“,  „Savaitė be patyčių“. MinimeTolerancijos dieną.