Savivalda

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkaė– Ilona Mikalainienė , socialinė pedagogė 

Nariai:           Milda Vaičaitienė, tėvų atstovė
                      Alina Skripkienė, tėvų atstovė
                      Rima Kurtinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
                      Aistė Dlugauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
                      Elena Svobonienė, ūkvedė
                      Žaneta Alansevičienė, auklėtojos padėjėja. 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė- Lina Mačiulienė, direktorė

Nariai:        Rima Kurtinaitienė, pavaduotoja ugdymui 

                   Ilona Mikalainienė, socialinė pedagogė

                   Daiva Murauskienė, logopedė

                   Vaiva Matulevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

                   Liucija Sidabrienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

                   Jolanta Paškevičienė, priešmokyklinio ugdymo pegagogė

                    Stanislova Damidavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

                    Rūta Keidošienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

                    Aušra Povilaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

                    Asta Mackevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

                    Jolanta Stankevičienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

                    Lina Bernotaitienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

                    Aistė Dlugauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

                    Raimonda Doreikienė, meninio ugdymo pedagogė